Aktivity

2014

Naďalej pokračovala aj spolupráca so starostami a starostkami týchto obcí v medzinárodnom programe MERI, ktorá sa v tomto roku zamerala na implementáciu politík a príkladov dobrej praxe na miestnej úrovni, na asistenciu v komunitách, výmenné pobyty starostov a na tréningové aktivity. Program sa stal súčasťou programu Most do Európy a realizuje sa ako jeho logická časť. Program od jeho vzniku sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie Inštitút otvorenej spoločnosti v Budapešti.

2013

Naďalej pokračovala aj spolupráca so starostami a starostkami týchto obcí v medzinárodnom programe MERI, ktorá sa v tomto roku zamerala na implementáciu politík a príkladov dobrej praxe na miestnej úrovni.

2012

Vzniká nová medzinárodná sieť MERI, v ktorej Rómsky inštitút, n.o. koordinuje aktivity na Slovensku. V Budapešti sa koncom roka zhromažďujú najlepší z viac ako 100 úspešných realizátorov projektov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít, aby prezentovali svoje príklady dobrej praxe. V rámci Medzinárodnej Ceny MERI zo 104 obcí z 55 zúčastnených štátov Slovensko má mimoriadny úspech - získava 4 ocenenia (starostovia obcí Spišský Hrhov, Nitra nad Ipľom, Raslavice, Čičava).

Novinky