Aktivity

V rámci programu sa realizujú aktivity, ktoré sa rozširujú na základe analýzy stavu a potrieb každej lokality:

 • asistencia regionálneho konzultanta pri komunitnom plánovaní,
 • tvorba stratégie rozvoja lokality s dôrazom na marginalizovanú rómsku komunitu,
 • tvorba implementačného plánu tvorby projektov pre fondy EÚ,
 • pravidelné informácie o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov,
 • identifikácia projektových zámerov a výziev na predloženie projektov,
 • vypracovanie kvalitných projektov / žiadostí o finančný príspevok),
 • asistencia pri príprave a spracovaní dokumentácie k projektu,
 • úprava projektu podľa odporúčaní riadiaceho orgánu,
 • technická asistencia pri implementácii a realizácii projektu,
 • tréning na zvyšovanie kapacít obce v oblasti strategického plánovania, prípravy a realizácii projektov,
 • odborné poradenstvo pri príprave a implementácii projektov.

 

Novinky