AktUálne

Aktívny prístup obcí k marginalizovaným rómskym komunitám v kontexte programu Most do Európy

Program Most do Európy je aplikáciou medzinárodného programu Project Generating Facility (PGF).  PGF je súčasťou iniciatívy Nadácií otvorenej spoločnosti (Open Society Foudations) s názvom Maximálne čerpanie fondov Európskej únie pre Rómov (Making the Most of EU Funds for Roma - MtM), ktoré financuje Nadácia Inštitút otvorenej spoločnosti Budapešť (Open Society Institute Budapest Foundation - OSI Budapest). 

Rómsky inštitút, n. o. od vzniku programu (2008) do konca roka 2014 poskytol bezplatnú technickú asistenciu pri príprave takmer 199 projektov pre 107 rôznych príjemcov (79 samospráv, 6 základných a materských škôl, 17 mimovládnych neziskových organizácií a 5 podnikateľských subjektov), ktoré vygenerovali cca 11 milónov Eur na pomoc a zlepšenie životných podmienky obyvateľov obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami.
 
Predstavujeme Vám obce, s ktorými sme spolupracovali/spolupracujeme v rámci programu Most do Európy:

Novinky