Archív E. Horváthovej

Súčasťou zbierkového fondu Rómskeho inštitútu, n.o. v rámci Knižnice InfoRoma je dnes aj unikátna súkromná romistická knižnica, ktorá je časťou z pozostalosti po zakladateľke romistiky na Slovensku Doc. PhDr. Emílii Horváthovej, DrSc., bývalej zakladateľky a vedúcej Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Táto časť obsahuje niekoľko starých a vzácnych tlačí z obdobia začiatku romistického bádania v Európe. Súčasťou zbierky sú aj vládne materiály a výskumy týkajúce sa Cigánov/Rómov z obdobia do roku 1989, štatistické údaje, mapy, súkromné rukopisy, fotografie... Tieto tlače doteraz neboli sprístupnené, boli len usporiadané a laicky uschované k ďalšiemu odbornému a vedeckému bádaniu.

Pozrite si výber fotografií z pozostalosti dr. Emílie Horváthovej.

 

 

Novinky