Big B/S

Podpora vzdelávania mladých talentovaných rómskych žiakov v kombinácii s podporou dobrovoľníctva v medzi-kultúrnom dialógu prostredníctvom individuálnej pomoci vysokoškolských dobrovoľníkov rómskym žiakom a podpory ich aktivít formou štipendií.

Celoštátny program Big B/S (inšpirovaný podobným programom, z anglického názvu Big Brother/Big Sister – Veľký brat/Veľká sestra) je najstarším programom Rómskeho inštitútu, n.o., ktorý realizoval od svojho vzniku v roku 2007 do roku 2013..

Ciele

Program je zameraný na individuálnu a adresnú podporu rozvoja rómskych detí - žiakov na prvom stupni základnej školy - a ich vzdelávania prostredníctvom nerómskych dobrovoľníkov. Úlohou dobrovoľníka, vysokoškolského študenta je byť rómskemu žiakovi "veľkým bratom" a pozitívnym vzorom. Program je špecificky doplnený o prvok medzikultúrneho a medzigeneračného dialógu, predpokladajúceho osobnú zainteresovanosť dobrovoľníkov - vysokoškolských študentov. V rokoch 2007 -2012 program financovala Nadácia Orange, koncom roka 2012 prevzal štafetu donora Nadačný fond Philip Morris International.

Cieľovou skupinou programu sú talentovaní rómski žiaci a žiačky, ako aj dobrovoľníci – vysokoškolskí študenti v odbore pedagóg, špeciálny pedagóg alebo sociálny pracovník.

Aktivity

Program sa realizoval v dvoch rovinách: vzdelávanie vysokoškolákov – dobrovoľníkov a ich priama individuálna činnosť so žiakmi základných škôl. Súčasťou stretnutí boli víkendové sústredenia (Bigbisácke víkenďáky) a letné 5-dňové sústredenie (Bigbisácky camp). Nerómsky vysokoškolák dal možnosť rómskemu žiakovi spoznávať svet mimo rómskej komunity, budoval u neho vzťah k získaniu vzdelania a odburával jeho nedôveru k majorite. Na druhej strane rómske dieťa/žiak pomáhal svojmu "veľkému bratovi" alebo "veľkej sestre" spoznať a pochopiť mentalitu a život rómskej komunity, čo prispelo k lepšej príprave študenta na prax po ukončení štúdia.

2013

V roku 2013 vyvrcholili individuálne a kolektívne aktivity programu, ktoré sa naštartovali koncom roka 2012 v regióne Dolný Kubín, Nové Mesto nad Váhom, Košice a Rimavská Sobota. Realizovali sa pravidelné individuálne stretnutia žiakov a dobrovoľníkov, jednorazové stretnutia viacerých dvojíc, supervízie a hodnotiace stretnutia dobrovoľníkov, miestne iniciatívy podporujúce program (napr. maľovanie tričiek a hrnčekov na rozvoj kreativity detí, - spoločné opekanie v prírode spolus rodičmi, športové aktivity, návšteva kúpalísk, návšteva ZOO v Košiciach, víkend na chate Borda a prechádzka do mesta, účasť na letnom prímestskom tábore, hudobný koncert detí) s podporou Saleziánov Dona Bosca a zapojením dvoch mladých rómskych lídrov - manželov z Luníka IX. V Bratislave sa dobrovoľníci zapájali do celoštátnych a medzinárodných aktivít, napr. príprava Letného sústredenia Bigbisácky camp (Výtoky pri Moravanoch nad Váhom). Súčasťou sústredenia bolo aj vyhodnotenie programu. Zúčastnilo sa na ňom 5 koordinátorov, 10 dobrovoľníkov, 32 detí/žiakov základných škôl a 10 zástupcov detí (rodičia, starí rodičia, starší súrodenci, sympatizanti programu). Prostredníctvom sociálnej siete sa na hodnotení zúčastnili aj ďalší účastníci regionálnych programov. Na Bigbisáckom víkenďáku (Jasenie pri Brezne) sa zúčastnilo 31 detí/žiakov ZŠ, 14 dobrovoľníkov a 12 hostí. Cieľom aktivít so žiakmi bola podpora tímovej práce, diskusie s dobrovoľníkmi a koordinátormi hodnotenie a príprava novej podoby programu. Súčasťou programu bola aj Živá knižnica, diskusie s rómskymi osobnosťami (Ivan Mirga - herec z filmu Cigán), odovzdanie daru od Evity Urbaníkovej.

Časť skupiny "bigbisákov" sa zúčastnila na medzinárodnej mládežníckej výmene (Berlín, máj 2013) a na medzinárodnom podujatí Mladí Európania si pripomínajú genocídu Rómov - Roma Genocide Comemmoriation (15 účastníkov,  august 2013).

Novinky