Cena MERI 2012

je súčasťou iniciatívy Nadácií otvorenej spoločnosti, ktorej cieľom je posilniť samosprávu a lokálnych aktérov pri využívaní štrukturálnych fondov na presadzovanie politík na začleňovanie Rómov. Do súťaže, ktorá bola vyhlásená v máji 2012 sa zapojilo 15 európskych krajín. Spolu bolo nominovaných 104 prípadových štúdií obcí.

Štyri slovenské obce získali v roku 2012 medzinárodné ocenenie za úspešné programy v integrácii Rómov: 

  • Nitra nad Ipľom a Spišský Hrhov v kategórii komplexný prístup;
  • Raslavice a Čičava v oblasti bývania.

Slovensko získalo vysoký pomer ocenení vzhľadom na počet nominovaných obcí, čo svedčí o kvalitnom výbere obcí. Domnievame sa však, že všetky nominované obce sú príkladom dobrej praxe pri začleňovaní chudobných rómskych komunít na Slovensku.

Cena MERI 2012 formálne odštartovala sformovanie medzinárodnej siete starostov MERI, ktoré majú aj svoje podsiete v jednotlivých krajinách. Zmyslom týchto sietí je podporiť výmenu dobrých skúseností pri začleňovaní Rómov a posilniť hlas starostov a starostiek pri tvorbe politík týkajúcich sa chudobných Rómov na národnej a európskej úrovni. Na Slovensku sa do výzvy prihlásilo viac ako 60 obcí a miest, pričom niekoľko ďalších obcí nominovali mimovládne organizácie.

 

Čítajte viac: 

Novinky