Chronologický zoznam vládnych materiálov vo vzťahu k Rómom/rómskej národnostnej menšine

Chronologický zoznam vládnych materiálov k Rómom / rómskej národnostnej menšine / marginalizovaným rómskym komunitám:

 

Upozornenie:

Zoznamy v súčasnosti nie sú úplné a postupne ich dopĺňame.

Novinky