Cieľová skupina

Program poskytuje technickú pomoc lokalitám (komunity, obce, regióny), v ktorých žijú príslušníci marginalizovaných romských komunít a zapojiť sa doň môžu zapojiť obce s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktoré majú záujem riešiť jeden/viac problémov MRK, alebo riešenie problémov MRK z hľadiska komplexného prístupu.

Partnermi Rómskeho inštitútu,n.o. sú:

v časti Bezplatná technická a administratívna pomoc pri príprave a predkladaní projektov potenciálni predkladatelia projektov: 

  • predstavitelia územných samospráv
  • mikroregióny
  • regionálne partnerstvá
  • zamestnávatelia
  • mimovládne neziskové organizácie
  • a ďalšie subjekty z týchto lokalít so zreteľom na zlepšenie situácie marginalizovanej rómskej komunity v tom najširšom uhle pohľadu.

v časti Bezplatná odborná pomoc pri získavaní technických zručností:

  • predstavitelia územných samospráv
  • miestne rómske i majoritné mimovládne neziskové organizácie
  • miestni rómski lídri, aktivisti a aktivistky

Novinky