Cieľové skupiny

Rómsky inštitút,n.o. v súlade so svojou programovou štruktúrou smeruje svoje aktivity k zlepšeniu postavenia a začleňovaniu marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom vytvárania možností účasti na našich programoch pre marginalizované rómske komunity prostredníctvom samospráv, mimovládnych neziskových organizácií, miestnych lídrov a ďalšie právne subjekty (podnikatelia, školy a pod.). Do svojich programov zapájame: 

Vzhľadom na svoju právnu formu, Rómsky inštitút, n.o. nemá zdroje na poskytovanie priamej finančnej pomoci, či už jednotlivcom alebo iným subjektom.

 

Čítajte tiež:

Programy Rómskeho inštitútu, n.o.

 

Novinky