Sumár vládnych materiálov k Dekáde

Monitorovanie Dekády a Stratégie SR pre integráciu Rómov

Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005-2015 ("Dekáda") je spoločnou iniciatívou 12 európskych štátov v spolupráci s Inštitútom otvorenej spoločnosti a Svetovou bankou. Bola vyhlásená vo februári 2005  s cieľom rozšíriť a urýchliť sociálnu inklúziu Rómov vrátane pozdvihnutia ich ekonomického statusu. Účastnícke štáty Dekády vypracovali záväzné akčné plány, ktoré realizujú opatrenia v 4 hlavných oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravie.

V súvislosti s Dekádou Vláda SR prijala tieto dokumenty (chronologicky):

Návrh k zapojeniu Slovenskej republiky do regionálnej iniciatívy „Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005-2015

Informatívny materiál z 31.03.2004
Číslo materiálu: UV-7039/2004
Rezort: P. Csáky
Predkladateľ: podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Podnet: ako iniciatívny
Linka na zdroj: TU

Návrh Národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015

Uznesenie č. 28/2005 z 12.01.2005
Číslo materiálu: UV-328/2005
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Podnet: vlastná iniciatíva
Linka na zdroj: TU.

Poskytnutie príspevku pre multidonorský trustový fond Dekády začleňovania rómskej populácie vo výške 20 000,- EUR

Uznesenie č. 547/2006 z 21.06.2006
Číslo materiálu:UV-10111/2006
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny, minister zahraničných vecí
Podnet: vlastná iniciatíva
Linka na zdroj: TU

Správa o pripravovanom predsedníctve Slovenskej republiky v programe Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015

Informatívny materiál z 04.02.2009
UV-2886/2009
Rezort: D. Čaplovič
Predkladateľ: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Podnet: Iniciatívny materiál
Linka na zdroj: TU

Správa o plnení Národného akčného plánu Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 za rok 2007

Informatívny materiál z 04.02.2009
UV-16559/2008
Rezort: D. Čaplovič
Predkladateľ: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Podnet: Plán práce vlády SR
Linka na zdroj: TU

Správa o predsedníctve Slovenskej republiky v programe Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015

Informatívny materiál z 01.07.2009
UV-18608/2009
Rezort: D. Čaplovič
Predkladateľ: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Podnet: Iniciatívny materiál
Linka na zdroj: TU

Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015

Uznesenie č. 522/2011 z 10.08.2011
UV-22160/2011
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
Podnet: na základe plánu práce vlády na rok 2011
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia:522/2011
Linka na zdroj: TU

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

Uznesenie č. 1/2012 z 1/2012
UV-42461/2011
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
Podnet:3 089. zasadnutie Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti zo dňa 19. 05. 2011, zasadnutie Európskej rady zo dňa 24. 06. 2011, Závery [EUCO 23/11], na základe plánu práce vlády SR na rok 2011
Linka na zdroj: TU

 

Novinky