DOMÁCE I ZAHRANIČNÉ SUBJEKTY

Rómsky inštitút, n.o. ponúka spoluprácu inštitúciám i organizáciám na Slovensku aj v zahraničí.

Predstavitelia verejnej správy, inštitúcie, mimovládne neziskové organizácie môžu byť zadávateľmi vypracovania analýz, štúdií, monitorovania zadefinovaných oblastí, využitia skúseností dlhoročných a odborných expertov Rómskeho inštitútu, n.o. vo vzťahu k rómskej problematike a jej riešeniu na Slovensku.

Ponúkame kapacity v oblastiach:

  • tvorba, analýzy a hodnotenia verejných politík a iniciatív zameraných na sociálne začleňovanie Rómov na Slovensku, spoluúčasť pripomienkovania legislatívnych návrhov

Boli sme napríklad celoslovenským koordinátorom v medzinárodnom tíme, ktorý spracoval analýzu realizácie verejných politík vo vzťahu k Rómom (Monitorovanie Dekády)

  • účasť našich expertov vo viacerých odborných skupinách, sieťach, ktoré riešia problematiku Rómov na najvyššej úrovni

Naši experti spolupracovali napr. s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vo vzťahu k prípravám nového Plánovacieho obdobia 2014 - 2020. (Plánovanie 2014-2020). 

  • ​koordinácia medzinárodných programov na Slovensku

V rámci medzinárodných aktivít sme vo viacerých medzinárodných programoch ich koordinátormi na Slovensku, napríklad Most do Európy (PGF), v predchádzajúcich rokov v programoch Starostovia za začleňovanie Rómov (MERI), Mladí rómski občianski aktivisti (ERGO).

Novinky