História

Rómsky inštitút, n.o. už  od svojho vzniku v roku 2007 realizuje široké spektrum aktivít a služieb. 

Zakladateľkou a riaditeľkou Rómskeho inštitútu, n.o. od jeho vzniku až do mája 2008 bola Mgr. Janette Maziniová. Od mája 2008 je riaditeľkou PhDr. Klára Orgovánová.

Na čele správnej rady od vzniku inštitúcie bola Mgr. Sofia Daskalová, ktorú na tomto poste v roku 2013 nahradil dovtedajší člen správnej rady Štefan Móži. V roku 2013 sa stal novým členom správnej rady PhDr. Viliam Zeman a od roku 2014 je členkou správnej rady Alena Pániková.

Krátko po svojom vzniku sa Rómsky inštitút, n.o. stal majiteľom duševného vlastníctva a know-how Nadácie InfoRoma, ktorá vznikla v roku 1994 a počas svojej existencie zohrala významnú úlohu v budovaní informačného, dokumentačného a knižničného fondu rómskych reálií.

Novinky