Infoservis

Databáza verejne dostupných informácií, prostredníctvom ktorých sú Rómovia motivovaní aktivovať sa a vytvárať hodnoty pre celú rómsku komunitu. 

Rómsky inštitút, n.o. pravidelne dostáva rôzne pozvánky, informácie a ponuky, ktoré sú zaujímavé pre všetkých, ktorí sa venujú rómskej téme. Je našou snahou podporiť verejný záujem a sprostredkovať tieto informácie aj návštevníkom našej www.

Ak ste organizácia/inštitúcia, ktorá má záujem informavať aj našich spolupracovníkov/návštevníkov, svoje informácie môžete poslať mailom na adresu kniznica@romainstitute.sk. Ak sú tieto informácie v súlade s napĺňaním nášho poslania, informácie bezodplatne zverejníme v našom Infoservise.

UZÁVIERKY, POZVÁNKY A  PODUJATIA VO VZŤAHU K RÓMOM

Vo verejnom záujme sprostredkujeme informácie našich spriaznených organizácií a inštitúcií - v prípade záujmu kontaktujte priamo organizátora podujatia, prípadne autora ponuky:

6. FEBRUÁR

Obnovená repríza filmu Z Rudňan do Bronxu spojená s premiérou filmu Z Bratislavy do Rudňan a ďalej.
 

9. FEBRUÁR

Prešov: Regionálny workshop OSF k pripravovanému grantovému programu Demokracia a ľudské práva
 

11. FEBRUÁR

Banská Bystrica: Regionálny workshop OSF k pripravovanému grantovému programu Demokracia a ľudské práva

15. FEBRUÁR

Uzávierka prihlášok na Letnú školu Stredoeurópskej univerzity PERFORMING ROMANI IDENTITIES: STRATEGY AND CRITIQUE

Novinky