Janette Maziniová

Zakladateľka a prvá riaditeľka Rómskeho inštitútu, n.o. Na poste riaditeľky pôsobila do apríla 2008, do roku 2013 bola externou koordinátorkou programov podpory a rozvoja vzdelávania rómskych detí a mládeže, dobrovoľníkov a pracovníkov s rómskymi deťmi a mládežou (Veľký brat/Veľká sestra (Big B/S)).

Vyštudovala sociálnu prácu, v rokoch 1999-2005 pôsobila v oblasti inklúzie rómskych detí a mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania. V roku 2006 -2007 pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity ako odborná poradkyňa pre oblasť rozvoja kvality práce s rómskymi deťmi a mládežou. V tomto období manažovala národnú časť celoeurópskej mládežníckej kampane za ľudské práva, rozmanitosť a participáciu Každý iný - všetci rovní (All Different - All Equal). V rokoch 2008 - 2013 pôsobila ako manažérka pre oblasť vzdelávania mládeže pre IUVENTU - Slovenský inštitút mládeže.
 
Zameriava sa na metodickú, konzultáčnú a školiacu stretégiu práce s mládežou.

Novinky