JEDNOTLIVCI

V rámci programu oslovujeme jednotlivcov so záujmom o aktívny prístup k rómskym reáliám, riešeniu problémov marginalizovaných rómskych komunít.

Do našich aktivít sa môžu zapojiť rómski lídri na miestnej úrovni, terénni sociálni pracovníci, lokálni rómski mediátori, mladí rómski aktivisti, študenti, vedeckí a odborní pracovníci, ale aj verejnosť so záujmom o rómsku problematiku, kultúru, či históriu.

V súčasnosti nemáme otvorenú ponuku pre zapojenie sa jednotlivcov do našich programov, v minulosti sa jednotlivci zappájali do programov Rómski mediátori (GRUNDTVIG)Mladí rómski občianski aktivisti (ERGO), Big B/S.

 

Knižnica InfoRoma

Jednotlivcom, ktorí sa zaujímajú o rómske reálie na Slovensku i v zahraničí, či už študentom, vedeckým a odborným pracovníkom, ale aj širokej verejnosti so záujmom o túto oblasť poskytujeme priestor na prezenčné štúdium fondov rómskej literatúry a literatúry vo vzťahu k Rómom v rámci dokumentačných a informačných aktivít Rómskeho inštitútu, n.o.

Novinky