Klára Orgovánová

Od apríla 2008 pôsobí v Rómskom inštitúte, n.o. na poste jeho riaditeľky.

Vyštudovala psychológiu a v rokoch 1983 - 1990 pôsobila ako atestovaná klinická psychologička v psychiatrickej liečebni v Prešove. V roku 1991 založila Nadáciu pre rómske dieťa a v roku 1995 Nadáciu InfoRoma, ktoré aj do roku 2001 viedla. V rokoch 1991 - 1993 pôsobila na Úrade vlády SR na Sekcii pre národnosti a ľudské práva ako poradkyňa pre národnosti a v rokoch 1993 - 2001 ako programová riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave (NOS/OSF). V roku 2001 sa stala splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity. Túto funkciu zastávala do roku 2007.

Má skúsenosť s vedením tréningov a prednášok pre mnohé domáce i zahraničné organizácie, samosprávy, príslušníkov policajného zboru, rómskych aktivistov a profesionálov pracujúcich s Rómami a pre Rómov. Bola členkou Medzinárodného výboru pre práva menšín v Londýne (Minority Rights Group), pôsobí v Rómskom poradnom výbore pri organizácii Projekt etnických vzťahov (Project of Ethnic Relations – PER), Princeton, USA. Pôsobí ako konzultantka pre viaceré medzinárodné organizácie.

Novinky