knižničné fondy

fond odborných domácich a zahraničných monografií, krásnej, umeleckej, jazykovednej a učebnicovej literatúry o Rómoch na Slovensku a vo svete

Základ tohto fondu knižnice Rómskeho inštitútu, n.o. tvoria unikátne knižničné fondy, ktoré od roku 1996 do roku 2004 systematicky zhromažďovala Nadácia InfoRoma – pravidelným nakupovaním literatúry, získavaním diel z rôznych zbierok, zberom od súkromných osôb.  Súčasťou fondu rómskej literatúry sú aj zborníky z domácich a zahraničných konferencií, či odborných periodík zameraných na otázky súvisiace so životom, jazykom, sociálnymi a kultúrnymi tradíciami Rómov. Fondy obsahujú aj základné právne dokumenty, zbierku videokaziet, štatistických informácií a monitoring vybraných, predovšetkým slovenských a českých denníkov, ako aj diplomové práce študentov. Zbierka kníh je v rôznych jazykoch (okrem slovenčiny a češtiny je to rómčina, nemčina, angličtina, maďarčina, ale aj poľský, ruský a ďalšie jazyky). Knižnicu počas existencie Nadácie InfoRoma využívali predovšetkým vysokoškolskí a stredoškolskí študenti, vedeckí pracovníci, lingvisti... V súčasnosti obsahujú viac ako 1000 titulov vrátane periodík.

Vyhľadávanie v zoznamoch našej literatúry bude čoskoro dostupné aj online.

Všetky tituly sú dispozícii len formou prezenčného štúdia v čase, ktorý si treba dopredu dohodnúť. 

Kontakt: kniznica@romainstitute.sk

Novinky