Komunitné centrum Rómskeho inštitútu, n.o.

 

Projekt Komunitného centra Rómskeho inštitútu v Prešove realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160810001D01 bol dňa 22.09.2016 zverejnený Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Centrálnom registri zmlúv a účinnosť nadobúda dňom 23.09.2016.

Zmluva: DODATOK č. N20160810001D01 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni:

Typ:

  Zmluva
Rezort: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6, 814 55 Bratislava
IČO: 30854687
Dodávateľ: Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o.
Dobrovičova 126/3, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 37924842
Názov zmluvy: DODATOK č. N20160810001D01 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
Číslo zmluvy: N20160810001D01
   
CRZ ID: #2600214
Posledná zmena: 22.09.2016

Zmluva vo formáte pdf: TU

www.esf.gov.sk

Novinky