O nás

Na čele Rómskeho inštitútu, n.o. je riaditeľka a správna rada organizácie.

Na koordinácii a realizácii programov Rómskeho inštitútu, n.o. sa podieľajú jednotliví koordinátori a programoví experti, ktorí spolupracujú s externými projektovými expertmi, mediátormi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi.

Riaditeľka:

Klára Orgovánová

Programoví experti:

Nicole Fuchsová

Stella Hanzelová

Peter Németh

Programová asistentka:

Jana Bayerlová

Administratívna asistentka:

Eva Domeová

Novinky