Luluďi - Kvietok

Luluďi - Kvietok. časopis pre rómske deti • Vydáva Občianske združenie Luluďi  • Adresa redakcie: Občianske zduženie Luluďi, Ambroseho 1, 851 02 Bratislava  • e-mail: luludi@post.sk  • telefón: 0915 226 297  • Registrácia: Ministerstvo kultúry SR pod číslom EV 4487/11 • Šéfredaktor: Prom. fil. Dezider Banga •Vydávané s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky •

Kliknutím na obrázok si otvoríte číslo online:

2015

2014

2013

2012

2011

posledná aktualizácia: 21.01.2016

 

 

 

Novinky