Mediátori - RÓMSKI ASISTENTI PROBAČNÝCH A MEDIAČNÝCH ÚRADNÍKOV

2003

(uznesenie vlády SR č. 278/2003)

Pripraviť a realizovať pilotný projekt rómskych asistentov probačnej a mediačnej služby.

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo v pilotnom projekte v roku 2005 zavedenie rómskych asistentov na celkovo troch súdoch - OS Martin, OS Kežmarok a OS Vranov nad Topľou a to v počte jeden asistent na každý súd. Vzdelávanie asistentov malo prebiehať spolu so vzdelávaním probačných a mediačných úradníkov na Justičnej akadémii. Platy asistentov mal rezort zabezpečiť podľa zákona o výkone prác vo verejnom záujme.>

Podľa aktuálnych informácií MS SR pracuje jeden rómsky asistent na Okresnom súde Martin (r.2012).

 

Novinky