MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Mimovládne neziskové organizácie sa môžu uchádzať o učasť v nasledovných programoch:

Most do Európy (PGF)

V tomto programe oslovujeme mimovládne neziskové organizácie, ktoré riešia začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít konkrétnymi aktivitami a uchádzajú sa o finančnú podporu svojich projektov zo zdrojov Európskej únie.

Bezplatne im pomáhame pri tvorbe projektov (technická asistencia pri tvorbe projektov) a poskytujeme im aj bezplatnú technickú asistenciu pri manažovaní realizácie projektov podporených zo zdrojov Európskej únie. Aktivity týchto projektov sú hlavne z oblasti zamestnanosti, vzdelávania, zdravia. 

Do konca roka 2014 Rómsky inštitút, n.o. asistoval pri príprave projektov 17 mimovládnych neziskových organizácií.

Novinky