GRUNDTVIG

Rómsky inštitút, n.o. je partnerom ERGO od roku 2013. ERGO je medzinárodná sieť rómskych organizácií, ktorých aktivity smerujú k dosiahnutiu rovnakých príležitostí pre Rómov v spoločnosti, posilňovaniu aktívnej účasti Rómov s cieľom dosiahnutia dodržiavania ich práv ako rovnocenných občanov Európskej únie. ERGO network je financovaná v rámci programu PROGRESS Európskej komisie.

Novinky