Nicole Fuchsová

V Rómskom inštitúte, n.o. pôsobí od roku 2011, najprv ako expertka na tvorbu projektov  a v súčasnosti ako programová koordinátorka (Most do Európy - PGF).

Vyštudovala andragogiku, odbor Sociálna práca na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Od roku 2000 pracuje v mimovládnom neziskovom sektore. Pôsobila v OZ Prešovské občianske fórum a v Záujmovom združení žien Mymamy. V r. 2003 pracovala ako koordinátorka projektu „Vzdelávanie rómskych poslancov“, ktorý implementovalo OZ na podporu a rozvoj regiónov Prešov. V r. 2003 pôsobila ako konzultantka Národného úradu práce pre Prešovský kraj  a zabezpečovala poradenstvo a informácie pre potenciálnych predkladateľov projektov v rámci „Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov". V r. 2004 - 2005 pôsobila ako konzultantka MPSVaR SR výziev Európskeho sociálneho fondu pre Prešovský a Košický kraj. V r. 2005 - 2006 sa podieľala na posilnení regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov. Od r. 2006 vykonávala externe konzultačnú a asistenčnú činnosť pre prijímateľov finančnej podpory na projekty zo zdrojov Európskej únie z rôzneho sektora. V r. 2007-2009 pôsobila ako expert Rozvojového programu OSN (UNDP) v regiónoch Hnilec a Dobšiná, kde zabezpečovala odbornú asistenciu pre čerpanie pomoci zo ŠF.

Novinky