INFOSERVIS: CEU SUN: Performing Romani Identities: Strategy and Critique

Letná škola Stredoeurópskej univerzity (CEU SUN) ponúka letný kurz na tému  PERFORMING ROMANI IDENTITIES: STRATEGY AND CRITIQUE

Uzávierka prihlášok: 15. február 2015

CEU SUN bola založená v roku 1996, jej program je v anglickom jazyku a je určený postgraduálnym študentom, výskumným pracovníkom, učiteľom a odborníkom. Ponúka akademické kurzy na vysokej úrovni, ktoré sú orientované na výskum, interdisciplinárny akademické kurzy, či semináre o politických otázkach za účasti medzinárodne uznávaných vedcov a odborníkov na danú tému.

Novinky