Na konferenciu o Rómoch prezident ani štátni tajomníci neprišli, aj keď účasť sľúbili

Linka na článok: Na konferenciu o Rómoch prezident ani štátni tajomníci neprišli, aj keď účasť sľúbili

Dátum zverejnenia: 5.3.2015

Autor: TASR, foto: TASR, video: Denis Kiripolský
Zdroj:  nasenovinky.sk

záloha príspevku pre internú potrebu
 
Konferencia venovaná vzdelávaniu rómskych detí, organizovaná splnomocnencom vlády Petrom Pollákom, sa dnes v Bratislave uskutočňuje bez účasti politických reprezentantov. Svoju účasť na poslednú chvíľu odvolal prezident Andrej Kiska, štátny tajomník ministerstva vnútra Marián Saloň i štátny tajomník ministerstva školstva Vladimír Kováčik.
 
Túto skutočnosť hneď v úvode konferencie kritizovala Polláková predchodkyňa, bývalá splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Klára Orgovánová. Uviedla, že neúčasť vysokých štátnych predstaviteľov by nemala ostať bez komentára.
Orgovánová je presvedčená, že prítomnosť politikov na akcii nie je dôležitá z hľadiska jej priebehu. Je však podľa nej vyjadrením symbolickej podpory téme konferencie a súcitu s ľuďmi, ktorých sa týka. „Vyjadrujeme rozhorčenie nad tým, že Petrovi Pollákovi na poslednú chvíľu oznámili, že sa konferencie nezúčastnia,“ uviedla bývalá splnomocnenkyňa.
 
„Samozrejme, že som sklamaný z prístupu politikov k tejto téme,“ reagoval na Orgovánovú Pollák. „Konferenciu však nerobíme pre politikov, robíme ju pre vás, pre Slovensko, pre rómske deti,“ vyjadril presvedčenie, že aj napriek tomu bude odborné podujatie prospešné.
 
„Štátny tajomník Marián Saloň sa konferencie nemohol zúčastniť z vážnych rodinných dôvodov, pre ktoré musel súrne odcestovať,“ ospravedlnila jeho neúčasť Michaela Paulenová z kancelárie ministra vnútra.
 
 
 
Nová štátna tajomníčka
 
Hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová vysvetlila, že štátny tajomník Vladimír Kováčik na podujatie nemohol prísť pre povinnosti v Národnej rade, kde na výbore obhajuje zákon o odbornom vzdelávaní.
Rezort školstva pôvodne plánoval poslať na konferenciu nového štátneho tajomníka, ktorý má mať vo svojej agende aj regionálne školstvo. O jeho vymenovaní však vláda v stredu (4. 3.) nerozhodla. Podľa informácií TASR by sa novou štátnou tajomníčkou mala stať riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní a vzdelávania Romana Kanovská.

Stanovisko k neúčasti prezidenta Andreja Kisku, ktorý mal na konferencii vystúpiť s prejavom, sa TASR pokúša získať. Podľa neoficiálnych informácií sú za ňou protokolárne dôvody, keď hlava štátu nemala po odvolaní účasti štátnych tajomníkov na podujatí zodpovedajúcich náprotivkov.

Povinné škôlky
 
Konferencia s názvom Vzdelávanie - kľúč k integrácii sa uskutočňuje v historickej budove Národnej rady SR. Organizuje ju Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Jej cieľom je prezentácia a zhodnotenie pilotných projektov a návrh opatrení pre systematické zmeny v oblasti vzdelávania Rómov.
„Je veľmi dôležité, aby rómske dieťa bolo vo vzdelávacom systéme a štát musí nájsť na to mechanizmy,“ vysvetlil Pollák pred médiami. Je podľa neho načase, aby sa po pilotných projektoch začalo uvažovať o systémových opatreniach.
Splnomocnenec vidí problém v tom, že „z mnohých rómskych osád neprichádzajú zodpovedné rozhodnutia od rodičov“. Upozornil, že mnohí z týchto rodičov deťom neumožnia vzdelávanie, aj keď je na to príležitosť. Štát by mal rozhodnutie urobiť namiesto nich, domnieva sa.
Pollák odporúča, aby sa zaviedla povinnosť pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevovať od troch rokov materskú školu. Rodičia týchto detí by mali byť povinní umožniť im aj celodenné vzdelávanie v základnej škole.
Štát by sa mal podľa Polláka napokon postarať aj o kvalitu vzdelania rómskych detí. „Aby skončili vzdelávaciu púť nie v piatom ročníku, ale s kvalifikáciou, ktorá je vstupenkou na ich pracovný trh,“ objasnil. Zdôraznil pritom, že investícia do vzdelania týchto detí je výhodná. Vráti sa tým, že Rómov nebude treba živiť v sociálnom systéme, keď sa vinou nedostatočného vzdelania nedokážu zamestnať.
Povinnosť absolvovať materskú školu by z pohľadu Polláka mohla vyriešiť súčasnú situáciu, keď veľké množstvo rómskych detí zlyháva v prvých ročníkoch na základnej škole z dôvodu jazykovej bariéry alebo nedostatku potrebných vedomostí a zručností. Podobné rozhodnutie pritom podľa neho urobili aj iné európske krajiny. Menoval príklad Dánska, kde je povinná materská škola nariadená pre deti, ktoré neovládajú štátny vyučovací jazyk.
Projekty pre Rómov má podporiť aj Európska únia. Kým v uplynulom programovacom období šlo z prostriedkov EÚ na rómsku problematiku 173 miliónov eur, v nasledujúcich siedmich rokoch to bude 380 miliónov eur. Výrazná časť z toho pôjde práve na vzdelávanie rómskych detí.

Novinky