Oznam o výberovom konaní do Komunitného centra

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ Komunitné centrum Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.   
 K Starej Tehelni 5/A, 080 01 Prešov

vyhlasuje výberové konanie na

a)    jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra;
b)    jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30/08/2016 o 9:00 h v priestoroch

Komunitného centra Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.;  K Starej Tehelni 5/A, 080 01 Prešov.

Viac informácií: Oznam o výberovom konaní

Zverejnené: 15.8.2016

 

Novinky