Rómsky inštitút, n.o. spoluorganizoval odbornú konferenciu Dialógy o participácii Rómov

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) v spolupráci s Fakultou sociálnych a konomických vied Univerzity Komenského (FSEV UK) a Rómsky inštitút, n.o. Vás v dňoch 26. 2. - 27. 2. 2015 uskutočnili na pôde FSEV UK odbornú konferenciu DIALÓGY O PARTICIPÁCII RÓMOV - prax, aktéri, inštitúcie, alternatívne modely.
 
 
Klára Orgovánová, riaditeľka Rómskeho inštitútu, n.o. vo svojom úvodnom slove hovorila o vývoji politickej participácie Rómov z pohľadu nielen riaditeľky viacerých rómskych organizácií, pri zrode ktorých stála tesne po roku 1989, ale aj z pozície splnomocnenkyne - najvyššej štátnej úradníčky vo vzťahu k Rómom.
 
 
Na seminári sa riešili aj iné kľúčové otázky vo vzťahu k Rómom - v oblasti zdravotníctva, ale aj otázky inklúzie vo vzťahu k ekonomickým príčinám úspechov v sociálnych podnikoch, kde niekedy nestačí mať charizmatického starostu, ale dôležité je pochopiť filozofiu udržania zdrojov v obci. 
 
Kľúčovú prednášku mal Aidan McGarry (University of Brighton, UK) na tému "Romafóbia a participácia."
 
Účastníci sa venovali aj merateľnosti inklúzie a kritike politického o mediálneho diskurzu "koľko nás stoja Rómovia" - kde je podstatné, že fungovanie ekonomiky musí byť vnímané v oveľa širších súvislostiach a vo filozofii udržania finančných zdrojov v obci, napríklad aj prostredníctvom sociálnych podnikov...
 
 
(foto: FB CVEK)

Novinky