Oblasti všeobecne prospešných služieb

Všeobecne prospešné služby, ktoré Rómsky inštitút, n.o. v zmysle svojho štatútu poskytuje, sa prelínajú viacerými programami:

Druh všeobecne prospešnej služby

Programy Rómskeho inštitútu, n.o.

služby v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí (výstavy a prezentácie)

Veľký brat/Veľká sestra (Big B/S) (program ukončený v roku 2013)

služby v oblasti organizovania školení, kurzov, konferencií a seminárov

Most do Európy (PGF)

Starostovia za začleňovanie Rómov (MERI)

Rómski mediátori (GRUNDTVIG) (program ukončený v roku 2014)

Mladí rómski občianski aktivisti (ERGO) (program ukončený v roku 2013)

Rómski mediátori (ROMED 1) (program ukončený v roku 2014)

Veľký brat/Veľká sestra (Big B/S) (program ukončený v roku 2013)

ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:

  • poskytovanie informácií formou drobných tlačovín a prostredníctvom internetu a zapožičiavanie údajov a materiálov;
  • analýzy, rozbory a prieskumy;
  • spracovanie a realizácia projektov

Knižnica InfoRoma

Plánovanie 2014 -2020 (program ukončený v roku 2014)

Monitorovanie Dekády (program ukončený v roku 2013)

Veľký brat/Veľká sestra (Big B/S) (program ukončený v roku 2013)

sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii bude poskuytované terénnou formou na úrovni základného sociálneho poradenstva.

Komunitné centrum Rómskeho inštitútu

 

Novinky