Rómsky inštitút, n.o. ďakuje všetkým svojim donorom a partnerom, vďaka ktorým úspešne realizuje svoje programové aktivity najmä vo vzťahu k začleňovaniu marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti:

Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundations (OSF)

Medzinárodná sieť Nadácií otvorenej spoločnosti v Európe, ktoré sa zameriavajú na rozvoj otvorenej spoločnosti a posilnenie demokracie, podpore začleňovania menšín do spoločnosti, podporu dobrej správy vecí verejných, zodpovednosti za vzdelávanie, reformy v oblasti verejného zdravia a pomáha začleňovaniu jednotlivých štátov do Európskej únie.
 
Rómsky inštitút, n.o. je od roku 2008 partnerom Slovenska pre sieť organizácií Open Society Foundations v iniciatívach zameraných na Rómov:
- v rámci iniciatívy Maximálne čerpanie európskych fondov pre Rómov (Making the Most of EU Funding for Roma - MtM) v oblasti implementácie programu Project Generating Facility (PGF).
 
Viac v programoch:

ERGO Network

Rómsky inštitút, n.o. je partnerom ERGO od roku 2013 v rámci programu Mladí rómski občianski aktivisti (ERGO). ERGO financuje aktivity organizácií, ktorých aktivity smerujú k dosiahnutiu rovnakých príležitostí pre Rómov v spoločnosti, posilňovaniu aktívnej účasti Rómov s cieľom dosiahnutia dodržiavania ich práv ako rovnocenných občanov Európskej únie.

ERGO network je financovaná v rámci programu PROGRESS Európskej komisie.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Centrum pre výskum etnicity a kultúry je partnerom Rómskeho inštitútu, n.o. od roku 2008, spolupracujeme v rámci programu Starostovia za začleňovanie Rómov (MERI), Monitorovanie Dekády, Plánovanie 2014-2020

Otevřená společnost

Rómsky inštitút, n.o. spolupracuje s organizáciou Otevřená společnost od roku 2014. Spolupracujeme predovšetkým na aktivitách, ktoré sú zamerané na využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie v prospech marginalizovaných rómskych komunít financovaných z prostriedkov Open Society Foundations.

Nezisková organizácia EPIC

Nezisková organizácia EPIC je partnerom Rómskeho inštitútu, n.o. od roku 2012. Spolupracujeme predovšetkým na aktivitách, ktoré sú zamerané na využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie v prospech marginalizovaných rómskych komunít financovaných z prostriedkov Open Society Foundations.

 

 

Novinky