PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

Podnikateľské subjekty, ktoré zamestnávajú/chceli by zamestnávať príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, sa môžu uchádzať o učasť v nasledovných programoch:

Most do Európy (PGF)

V tomto programe oslovujeme podnikateľské subjekty zamestnávajúce príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v rámci znižovania podielu nezamestnanosti, ktorí sa za týmto účelom chcú uchádzať o finančnú podporu projektov zo zdrojov Európskej únie.

Bezplatne im pomáhame pri tvorbe projektov (technická asistencia pri tvorbe projektov) a poskytujeme im aj bezplatnú technickú asistenciu pri manažovaní realizácie projektov podporených zo zdrojov Európskej únie. Aktivity týchto projektov sú zamerané na zlepšenie kvality technologických procesov vo výrobe, 

Do konca roka 2014 Rómsky inštitút, n.o. asistoval pri tvrbe projektov 5 podnikateľským subjektom.

Novinky