POLICAJNÍ ŠPECIALISTI PRE PRÁCU S RÓMSKYMI KOMUNITAMI

2003

(uznesenie vlády SR č. 278/2003)

Vypracovať analytický materiál o funkcii policajného špecialistu pre prácu s rómskymi komunitami.

Projekt policajných špecialistov pre prácu s rómskymi komunitami sa začal realizovať v roku 2005 z prostriedkov rezortu vnútra. Od roku 2007 bol celkový počet policajných špecialistov 118.

1999

(uznesenie vlády SR č. 821/1999)

Zabezpečiť systematickú výchovu príslušníkov Policajného zboru v oblasti ľudských práv so zreteľom na rómsku národnostnú menšinu.

Na príprave a realizácii programu sa podieľali Krajská asociácia rómskych iniciatív, Nadácia otvorenej spoločnosti, Spoločnosť komunitných centier, a ďalší.

Novinky