Programy

Aktívne programy

Most do Európy (PGF)

2008 - súčasnosť

Medzinárodný program zlepšenia prístupu lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami k fondom Európskej únie prostredníctvom prípravy kvalitných projektov a získania finančnej podpory na ich realizáciu, ako aj zvyšovanie zručností v oblasti čerpania prostriedkov EÚ pomocou odbornej asistencie a tréningov. Program je určený predovšetkým aktívnym obciam a mestám začleňujúcim margionalizované rómske komunity prostredníctvom ich starostov, mimovládnych neziskových organizácií.

Starostovia za maximálne čerpanie fondov Európskej únie pre začleňovanie Rómov (MERI)

2012 - súčasnosť (od roku 2014 je súčasťou programu Most do Európy (PgF))

Medzinárodná sieť starostov obcí, ktoré realizujú programy podpory začleňovania marginalizovaných rómskych komunít, poskytuje priestor na zviditeľnenie úspešných príkladov, výmenu nápadov a skúseností, ako aj budovanie kapacít na miestnej i medzinárodnej úrovni. Program je určený aktívnym obciam a starostom a starostkám začleňujúcim margionalizované rómske komunity.

UKONČENÉ PROGRAMY

  • Rozvoj mobility rómskej mládeže

Novinky