2012

Rómsky inštitút, n.o., po prvých 5 rokoch existencie, má svoje neodmysliteľné miesto a vďaka svojim doterajším výsledkom získava dôveru ako celoslovenský koordinátor viacerých programov.

Big B/S

Od vzniku Rómskeho inštitútu, n.o. v roku 2007 tento úspešný program má nového donora - Nadačný fond Philip Morris International. V Do programu je zapojených 20 štipendistov - rómskych žiakov a 22 vysokoškolských dobrovoľníkov, okrem pravidelných stretnutí jednotlivých štipendistov so svojimi "veľkými bratmi a sestrami! - dvysokoškolskými dobrovoľníkmi, sa realizuje sa viac ako 40 regionálnych stretnutí, nábory dobrovoľníkov, Neodmysliteľnou súšasťou tohto mládežníckeho programu sa stáva Bigbisácky camp štipendistov a dobrovoľníkov, ktorý je priam nabitý množstvom zaujímavých aktivít a stretnutí so zaujímavými osobnosťami.

Most do Európy

Úspešne pokračuje aj ďalší program, kkde už štvrtý rok prostredníctvom svojich expertov poskytujeme technickú asistenciu starostom pri príprave projektov, ktoré pri začleňovaní marginalizovaných rómskych komunít využívajú finančnú pomoc zo zdrojov Európskej únie. Súčasťou programiu sú aj aktivity na zvyšovanie zručností pri uchádzaní sa o podporu, prípravu projetov a riešenie problémov pri ich realizácii. Na svoje konto v tomto medzinárodnom programe si pripisujeme ďalšie zapojené obce i ichúspešne realizované projekty. 

MERI - Starostovia za maximálne čerpanie fondov Európskej únie pre inklúziu Rómov

Vzniká nová medzinárodná sieť MERI, v ktorej Rómsky inštitút, n.o. koordinuje aktivity na Slovensku. V Budapešti sa koncom roka zhromažďujú najlepší z viac ako 100 úspešných realizátorov projektov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít, aby prezentovali svoje príklady dobrej praxe. V rámci Medzinárodnej Ceny MERI zo 104 obcí z 55 zúčastnených štátov Slovensko má mimoriadny úspech - získava 4 ocenenia (starostovia obcí Spišský Hrhov, Nitra nad Ipľom, Raslavice, Čičava). 

ROMED - Rómski mediátori

V programe pokračujú workshopy, konzultácie s profesionálnym mediátorom a hodnotiace stretnutie. 

Monitorovanie Dekády

Podstatou tohto krátkodobého programu je v medzinárodnom kontexte koordinovať slovenský tím expertov, ktorí monitorujú realizáciu vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov a vypracovať monitorovaciu správu. Rómsky inštitút, n.o. je koordinátorom slovenského tímu expertov, ktorí v tomto roku vypracovávajú metodiku odpočtu verejných politík zameraných na Rómov, ako aj zbierajú prvé dáta, aby v ďalšom roku vydali súbor zistení.

Plánovanie 2014-2020

Experti Rómskeho inštitútu, n.o. sa v programe Plánovanie 2014 -2020 stávajú súčasťou tímu, ktorý presadzuje priority a potreby marginalizovaných rómskych komunít a samospraáv v procese príprav čerpania fondov Európskej únie v ďalšom programovom období. Vytvárajú sa expertné tematické siete, ktorých sú súčasťou a konzultuje sa so zástupcami Európskej únie, vnútroštátnymi predstaviteľmi, pripomienkujú sa dokumenty a tvoria podklady. 

GRUNDTVIG - program celoživotného vzdelávania

V tomto novom medzinárodnom programe sa pripravujú vzájomné výmenné návštevy rómskych expertov s cieľom získavať nové poznatky a skúsenosti. V rámci medzinárodného programu Rómski mediátori - Most pre komunity a Rómsky inštitút, n.o. pripravil úvodné medzinárodné stretnutie v Prešove, spojené s návštevou Luníka IX a Chminianskych Jakubovian.

Novinky