Romane nevipena

ROMANE NEVIPENA - RÓMSKE NOVINY vydáva Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity • Adresa redakcie: MKREO, s.r.o., Murgašova 16, 010 01 Žilina • Šéfredaktorka: PhDr. Monika Janigová, 0905 856 865, zástupca šéfredaktorky: Mgr. Jaroslav Kizek, 0917 236 138, editor Vanda Tuchyňová • 
 
časopis zameraný na profesijné skupiny pomáhajúce v rómskych komunitách, poskytuje informácie z oblasti sociálneho, hospodárskeho, kultúrneho, politického života Rómov, snaží sa vytvárať komunikačnú platformu pre celospoločenskú diskusiu o prointegračných politikách. Čitatelia tu nájdu informácie, návody a postupy riešení celospoločenských a individuálnych problémov Rómov za účelom zlepšenia ich postavenia, časť venovanú deťom a mládeži s cieľom pozitívneho formovania všestranného rozvoja osobnosti a budovania národnostného uvedomenia. Osobitnú pozornosť venuje aj  významných osobnostiam a ich skutkom. Hlavnou cieľovou skupinou sú Rómovia, pracovníci štátnej správy a miestnej samosprávy, členovia neziskových mimovládnych organizácií a všetci, čo sa zaujímajú o zlepšovania postavenia životných podmienok Rómov.
 
Kliknutím na obrázok si otvoríte číslo online:
 

2015 - 2. ročník

 

2014 - 1. ročník

 

posledná aktualizácia: 2.2.2016
                  

Novinky