Romano nevo ľil

Rómsky nový list - nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku • Od roku 1993 do augusta 2008 viedla Daniela Hivešová-Šilanová, ktorá sa rozhodujúcou mierou pričinila o ich udržanie a rozvoj • Vydavateľ: Združenie JEKHETANE-SPOLU • Adresa združenia a redakcie: Jarková 4, 080 01 Prešov • e-mail: redakcia@rnlweb.org • web: http://www.jekhetane-spolu.org/romano-nevo-318il.html • Registrácia: Ministerstvo kultúry SR pod číslom EV 375/08 • tel./ fax: 051/7733 439 • Vydávanie novín bolo realizované vďaka programu podpory Kultúry národnostných menšín v rámci dotačných programov Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR (od roku 2011). Za obsah projektu zodpovedá výlučne občianske združenie Jekhetane – Spolu.
 
Kliknutím na obrázok si otvoríte číslo online:
 

2016 - 26.ročník

 

2015 - 25. ročník

                   

2014 - 24. ročník

2013 - 23. ročník

posledná aktualizácia: 8.2.2016

Novinky