Rómovia - dôležité www stránky

Vládne inštitúcie

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Splnomocnenec má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky. Vymenúva a odvoláva ho Vláda Slovenskej republiky na návrh podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky. Splnomocnenec je za výkon svojej funkcie a za činnosť Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zodpovedný vláde, a svoju činnosť koordinuje s podpredsedom vlády a ministrom vnútra Slovenskej republiky. Viac...
 

Rómske médiá

Romano Nevo Ľil - Rómsky nový list

Rómsky nový list - nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku vychádzajú od roku 1993 a vydáva ich Združenie JEKHETANE - SPOLU v Prešove. Viac...
 
 

MECEM

Predchodcom Rómskeho mediálneho centra (MECEM) bolo občianske združenie ecce, ktoré od roku 1999 monitorovalo informácie o Rómoch a spolupracovalo s médiami pri scitlivovaní majority vo vzťahu ku rómskej komunite. V roku 2001 naštartovalo projekt Rómska tlačová agentúra (RPA), ktorá vzdelávala mladých ľudí, vydávala vlastné správy, knihy, novine, nakrúcala filmy a realizovala vysielanie v Slovenskej televízii. Od 1. januára 2015 organizácia funguje pod názvom MECEM. Viac...
 
 

Novinky