Rómske listy

Časopis, ktorého poslaním je podnietiť rozvoj pisanej žurnalistiky pre Rómov a o Rómoch a vytvoriť priestor na publikovanie tém, ktorým nie je v iných médiách venovaná prioritná pozornosť.

Cieľové skupiny:
1. deti a mládež,
2. ženy,
3. podpora kultúry so zameraním sa na tradície a históriu.

Rómske listy vydáva Rómske mediálne centrum (MECEM) • Adresa redakcie: Rómske mediálne centrum, P. O. BOX F-8, 040 01 Košice • e-mail: kristina.magdolenova@mecem.sk • telefón: 0905975585 • web: www.mecem.sk • Registrácia: Ministerstvo kultúry SR pod číslom EV 5035/14 • ISSN: 1339-7702 •

Kliknutím na obrázok si otvoríte číslo online:

2015 - 2. ročník

     

 

2014 - 1. ročník

posledná aktualizácia: 04.02.2016

 

Novinky