Rómski mediátori - Most pre komunity (GRUNDTVIG)

Cieľom medzinárodného programu Rómski mediátori - Most pre komunity (Roma mediators - Bridge for the Communities), ktorý Rómsky inštitút, n.o. koordinuje na Slovensku, je posilnenie rómskych mediátorov v Európe a vytvorenie medzinárodnej platformy na výmenu skúseností a dobrých praktík medzi školskými mediátormi a rómskymi komunitami.

Tento program sa realizuje prostredníctvom medzinárodného programu Grundtvig v rámci európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013). Grundtvig Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých, t.j. na osoby staršie ako 16 rokov, okrem študentov denného štúdia na strednej a vysokej škole. Európska komisia poskytuje prostredníctvom programu GRUNDTVIG finančné prostriedky (granty) na mobilitu osôb, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých a na projektové aktivity inštitúciám, ktoré poskytujú alebo podporujú vzdelávania dospelých.

Partnerstvo je orientované na dospelé osoby z rómskych komunít, ktorí pracujú alebo sa v rámci integračného procesu rómskych komunít angažujú ako mediátori na školách. Tento program by mal poskytnúť platformu pre výmenu skúseností rómskych školských asistentov a trénerov (v niektorých krajinách sú inštitucionalizovaní, v iných pôsobia len ako dobrovoľníci a aktivisti), naučiť sa jeden od druhého o metodológiach, postupoch a nástrojoch využívaných v prospech kvalitného poskytovania  služieb pre rómske komunity a inštitúcie. Zároveň by mal ponúknuť lepšie porozumenie vzťahov medzi vzorcami migrácie z východných častí Európy na západ a integračné aspkekty rómskych komunít. Výber partnerov, ktorí by mali spolupracovať na tomto projekte bol založený na toku rómskych migrantov z jednej do inej krajiny.

Donor

Európska komisia prostredníctvom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAIAC) cez Národnú agentúru Programu celoživotného vzdelávania.

Partneri

  • Regionaal  Integratiecentrum Foyer Brussel (Belgicko)
  • Roma Zentrum fur Interkulturellen Dialog, i G,  Berlín (Nemecko)
  • Edirne Roma Association EDROM, Edirne (Turecko)

Aktivity v roku 2013

V roku 2013 Rómsky inštitút, n.o. zorganizoval stretnutie partnerských organizácií na Slovensku (apríl 2013, Košice, Čičava). Súčasťou stretnutia boli okrem pracovného stretnutia aj stretnutie a diskusia s asistentami učiteľov, resp. s pracovníkmi komunitných centier, ktorí sa venujú podobnej činnosti ako asistenti v školách a návšteva obce Jarovnice, komunitného centra na Luníku IX v Košiciach a návšteva pastoračného a formačného centra v Čičave.

Slovenskí mediátori a vzdelávací asistenti sa zúčastnili na podobnom stretnutí s partnermi v Edirne (8 účastníkov, november 2013, Edirne, Turecko), kde získali poznatky a skúsenosti partnerov, i priamo na mieste - v Základnej školy v Edirne, Centre sociálnej pomoci, či na stretnutí s miestnym starostom.

Novinky