SAMOSPRÁVY OBCÍ S MARGINALIZOVANÝMI RÓMSKYMI KOMUNITAMI

Samosprávy obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami sa môžu uchádzať o učasť v nasledovných programoch:

Program Most do Európy (PGF)

Oslovujeme predovšetkým predstaviteľov samospráv (starostov a starostky), ktorým bezplatne pomáhame pri uchádzaní sa o finančnú podporu zo zdrojov Európskej únie (písanie projektov) a poskytujeme im aj bezplatnú technickú asistenciu pri manažovaní realizácie projektov podporených zo zdrojov Európskej únie. 

V rámci programu Rómsky inštitút, n. o. do konca roka 2014 poskytol bezplatnú technickú asistenciu pri príprave takmer 199 projektov pre 107 rôznych príjemcov – 79 samospráv, 6 základných a materských škôl, 17 mimovládnych neziskových organizácií a 5 podnikateľských subjektov.

Platforma Starostovia za začleňovanie Rómov (MERI)

Starostom a starostkám ponúkame v rámci neformálnej platformy získavať poznatky a skúsenosti z obcí, ktorým sa darí riešiť začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít a sú príkladom dobrej praxe nielen na úrovni Slovenska, ale aj v medzinárodnom kontexte. 

V rámci tejto aktivity, ktorá bola v rokoch 2012-2014 samostatným programom, v roku 2012 získali starostovia obcí zo Slovenska 4 zo 17 medzinárodných Cien MERI 2012 v konkurencii 104 prípadových štúdíí z 15 štátov Európy.

Novinky