Stella Hanzelová

V Rómskom inštitúte, n.o. pôsobí ako programová koordinátorka od júla 2012 (Knižnica InfoRoma, vzťahy s verejnosťou, mediálne aktivity).

Vyštudovala teóriu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pracovala v Slovenskom rozhlase, neskôr ako redaktorka a vedúca vydania v denníkoch Slovenský denník a Sme. V roku 1995 začala pracovať v 3. sektore (SAIA-SCTS) a od roku 1997 bola na pozícii koordinátorky vzťahov s verejnosťou v Nadácii otvorenej spoločnosti, spolupracovala s ďalšími medzinárodnými i domácimi inštitúciami. Bola spoluautorkou prvého Adresára mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rómskym programom (2000-2001). V rokoch 2001-2002 bola poradkyňou splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť vzťahov s verejnosťou, kde sa podieľala na zviditeľnení Medzinárodného dňa Rómov na Slovensku a naštartovaní si jeho pravidelného pripomínania. V rokoch 2008-2009 sa podieľala na tvorbe Romano Nevo ľil, v roku 2011 naštartovala pre Romano kher - Rómsky dom portál paramisa.sk zameraný na rómsku literatúru pre deti, www.amariluma.sk - 1. rómsku encyklopédiu na Slovensku.

V rokoch 2012-2014 spolupracovala s Romano kher na tvorbe portálu www.mekjekhvar.sk, ktorý sa venuje mediálnemu obrazu Rómov na Slovensku.

Vo voľnom čase už 5. rok prevádzkuje informačný server http://www.facebook.com/romovia.eu/.

Publikačné aktivity:

Farebný svet Coloriskeri luma 2. Čitateľsko-výtvarná súťaž, Zostavovatelia: Agnes Horváthová a Stella Hanzelová, Trophis, s.r.o., Bratislava 2013, 12 listov, ISBN 978-80-971441-0-4

Farebný svet - Coloriskeri luma. Čitateľsko-výtvarná súťaž, Zostavovatelia: Stella Hanzelová a Agnes Horváthová, Dalibor Banga - ÚNIA, Bratislava 2012, 12 listov, ISBN 978-80-971182-2-8

INFO: ROMA - adresár mimovládnych organizácií, ktoré sa vebujú rómskym programom. Zostavovatelia: Rigová Silvia, Oravská Zuzana, Hanzelová Stella, Repová Ingrid,Nadácia InfoRoma a Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. EternaPRESS Bratislava 2002, 278 s. ISBN: 80-968531-0-4.
.

Novinky