Terénni zdravotní asistenti

2012

(uznesenie vlády SR č. 1/2012)

Stabilizovať, optimalizovať a rozšíriť sieť komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy.

2008

(uznesenie vlády SR č. 609/2008)

Program sa realizuje prostredníctvom 30 komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy. 

2007

(uznesenie vlády SR č. 680/2007)

Program nadväzuje na pilotný projekt Phare „Zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre marginalizované rómske komunity na Slovensku“, ktorý realizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR v rokoch 2004 - 2006 a projekty mimovládnych organizácií - Krajskej asociácie rómskych iniciatív „Asistent detského lekára“ a Nadácie otvorenej spoločnosti „Zdravie Rómov“.

2003

(uznesenie vlády SR č. 278/2003)

Vypracovať systém dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre marginalizované rómske komunity aj s finančným krytím.

Vypracovať systém terénnej práce zdravotných asistentov v rómskych osadách.

Vypracovať model mobilných zdravotných jednotiek pôsobiacich v odľahlých segregovaných lokalitách.

Na príprave a realizácii programu sa podieľali Krajská asociácia rómskych iniciatív, Nadácia otvorenej spoločnosti, Spoločnosť komunitných centier, a ďalší.

Novinky