Ako na exekučné konania?

Ako sa vysporiadať s exekúciami, ktorým čelia ľudia z marginalizovaných rómskych komunít? Na aký majetok môže exekútor siahnuť, a naopak, čo nesmie podliehať exekúcii? 

Aj toto sú otázky, na ktoré hľadajú odpovede sociálni terénni pracovníci - účastníci prakticky orientovaných tréningov,ktoré sa realizujú v rámci Slovenska v spolupráci s Implementačnou agentúrou pre operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia.
 
Praktické skúsenosti, stratégie a návody na riešenie konkrétnych situácií účastníkom ponúka skúsený exekútor JUDr. Jozef Kožík, ktory vedie exekútorský urad v Bratislave.
 
Tréningy z tejto série sa realizovali v týchto mestách:
  • Prešov (október 2014)
  • Banská Bystrica (december 2014)
  • Poprad (marec 2015)
Aj na základe praktických skúseností a otázok, ktoré kládli účastníci týchto stretnutí, vznikla praktická príručka, ktorá bude čoskoro k dispozícii aj na týchto stránkach.
 
Zároveň ponúkame odpovede na niektoré otázky účastníkov stretnutí...
 

Novinky