Viac o InfoRoma

Rómsky inštitút, n.o. sústreďuje aj informácie o živote Rómov na Slovensku s cieľom vybudovať ucelené dokumentačné a informačné cetrum InfoRoma, ktoré má tieto zložky:

  • Knižničné fondy odborných domácich a zahraničných monografií, krásnej, umeleckej, jazykovednej a učebnicovej literatúry o Rómoch na Slovensku a vo svete, ktorý každoročne rozširujeme o desiatky publikácií zo Slovenska i zo zahraničia.
  • Archív E. Horváthovej - unikátny archív pozostalosti po zakladateľke romistiky na Slovensku Doc. PhDr. Emílii Horváthovej, DrSc., bývalej vedúcej Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
  • Virtuálna študovňa - ktorá poskytuje štúdium materiálov prístupných rpostredníctvom internetu. Sú to materiály, ktoré nám poskytli ďalšie inštitúcie a organizácie v elektronickej podobe, prípadne sú to informácie s prelinkovaním na ich plnú verziu online na domovskej stránke vydavateľa.
  • Infoservis - vytváranie databáz verejne dostupných informácií, prostredníctvom ktorých sú Rómovia motivovaní aktivovať sa a vytvárať hodnoty pre celú rómsku komunitu.
InfoRoma Rómskeho inštitútu, n.o. poskytuje tieto služby:
  • štúdium romistickej, rómskej, či inej odbornej literatúry verejnosti,
  • konzultácie poslucháčom VŠ – diplomantom,
  • poradenstvo inštitúciám i laickej verejnosti z odboru rómsky jazyk – romistika,
  • monitoring vybraných informácií,
  • poskytovanie informácií o najaktuálnejšom dianí v rómskych inštitúciách a sprostredkovanie a pomoc pri nadväzovaní kontaktov záujemcov o rómsku problematiku,
  • organizovanie prezentačných podujatí.
V prípade záujmu o prezenčné štúdium literatúry sa treba dopredu dohodnúť.
 
Kontakty: 

Novinky