Vládne materiály 1996-2000

2000

Rozpracovaná stratégia vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny do súboru konkrétnych opatrení na rok 2000 – II. etapa - Uznesenie č. 294/2000

 

1999

Stratégia Vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súbor opatrení na jej realizáciu - I. etapa - Uznesenie č. 821/1999

Novinky