Vládne materiály 2001-2005

2005

Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a modelu jej financovania - Uznesenie č. 63/2005

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 19.1.2005

Národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015 - Uznesenie č. 28/2005

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 12.1.2005

 

2004

Analýza trestnej činnosti úžery na Slovensku a návrhu opatrení na jej riešenie - Uznesenie č. 904/2004

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 22.9.2004

Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania - Uznesenie č. 498/2004

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 10.9.2008

Priority vlády SR v integrácii rómskych komunít na rok 2004 - Uznesenie č. 397/2004

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 10.9.2008

 
 

2003

Prehľad stavu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v marginalizovaných rómskych osídleniach s návrhom dočasných vyrovnávacích opatrení - Uznesenie č. 1117/2003

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 10.9.2008

Základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít - Uznesenie č. 278/2003

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 10.9.2008

 

2002

Program ozdravenia životného prostredia, zlepšenia hygienických podmienok a prevencie infekčných ochorení u obyvateľov, žijúcich v rómskych osadách - Uznesenie č. 550/2002

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 10.9.2008

Priority vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám na rok 2002 - Uznesenie č. 357/2002

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 10.9.2008

 

2001

Program podpory výstavby obecných nájomných bytov odlišného štandardu určených pre bývanie občanov v hmotnej núdzi ako i technickej vybavenosti v rómskych osadách - Uznesenie č. 335/2001

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 10.9.2008

Novinky