Vládne materiály 2006-2010

 

2008

2. etapa Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 - Uznesenie č. 609/2008

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 10.9.2008

Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania - Uznesenie č. 206/2008

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 2.4.2008

Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA-INTEGRITA-INKLÚZIA 2008-2013 - Uznesenie č. 183/2008

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 26.3.2008

 

2007

Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku 1. etapa - Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007-2008 - Uznesenie č. 680/2007

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 15.8.2007

 

2006

Návrh Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013 - Uznesenie č. 1005/2006

Odkaz na zdroj: Rokovanie Vlády SR dňa 6.12.2006

Novinky