Výberové konanie na Slovensku

Výberová komisia na Slovensku (zástupcovia Združenia miest a obcí SlovenskaInštitútu pre dobre spravovanú spoločnosťČlovek v tísni Slovensko a Rómskeho inštitútu, n.o.)  nominovala obce na základe nasledujúcich kritérií:  

 • trvalá udržateľnosť a angažovanosť obce pri prijímaní opatrení smerujúcich k začleňovaniu chudobných rómskych komunít;
 • snaha o dlhodobé presadzovanie integrovaného prístupu v kľúčových oblastiach bývania, zamestnanosti, vzdelávania, zdravia a komunitnej práce;
 • rešpekt základných ľudských práv a nediskriminácie;
 • úsilie zapájať cieľovú skupinu do rozhodovacích procesov obcí, a to najmä konkrétnych programov a opatrení dotýkajúcich sa Rómov.

a vybrala 8 obcí (zoznam v abecednom poradí), ktoré postúpili do medzinárodného hodnotenia:

 • Čičava
 • Nitra nad Ipľom
 • Raslavice
 • Spišské Tomášovce
 • Spišský Hrhov
 • Sveržov
 • Ulič
 • Zbudské Dlhé

Čítajte ďalej: 

Medzinárodné hodnotenie

Novinky