VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE

Vzdelávacie inštitúcie - materské, základné, ale aj špeciálne základné školy sa môžu uchádzať o učasť v nasledovných programoch:

Most do Európy (PGF)

V tomto programe oslovujeme školy, ktoré majú vyšší podiel žiakov a marginalizovaných rómskych komunít - hlavne základné, ale aj materské, či špecializované základné školy, ktoré sa chú uchádzať o finančnú podporu projektov zo zdrojov Európskej únie.

Bezplatne im pomáhame pri tvorbe projektov (technická asistencia pri tvorbe projektov) a poskytujeme im aj bezplatnú technickú asistenciu pri manažovaní realizácie projektov podporených zo zdrojov Európskej únie. Aktivity týchto projektov sú zamerané na rekonštrukciu školských zariadení, zvyšovanie kvality učebného procesu, doplnkové vzdelávanie pedagógov a podobne. 

Do konca roka 2014 Rómsky inštitút,n.o. asistoval pri tvorbe projektov 6 materským a základným školám.

Novinky