IFP: Výrazné dosahy pandémie na Rómov z MRK

Pandémia zastavila pokrok v integrácii Rómov v MRK, treba sa zamerať na cielenú intervenciu

Inštitút finančnej politiky v januári 2022 vydal komentár následkom pandémie vo vzťahu k MRK

„Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v druhej vlne pandémie dvakrát častejšie ako majorita, keď v tejto populácii zomrelo o 40 % viac ľudí ako v predchádzajúcich obdobiach,“ zhŕňa na svoje stránke Inštitút finančnej politiky (IFP), ktorý sa zaoberal zisteniami, ako pandémia zmenila výsledky na trhu práce a z pohľadu zdravia:

„Veľmi nízka zaočkovanosť zvýrazní negatívne vplyvy pandémie.

Pandémia zároveň zastavila významný pokrok v integrácii ľudí z MRK na trhu práce. Za posledných desať rokov sa počet pracujúcich ľudí z MRK zdvojnásobil a rozdiel oproti majorite sa významne znížil. Dosahy súčasnej krízy však môžu byť pre obyvateľov z MRK výraznejšie, keďže pred pandémiou až 80% čelilo riziku chudoby. Najchudobnejšie rómske domácnosti zároveň prišli počas pandémie o časť podpory v podobe dotácie na obedy a aktivačných príspevkov. Opatrenia na boj proti pandémii by sa mali zamerať na zvýšenie očkovania, cielené intervencie v spolupráci s odborníkmi a sociálnu pomoc pre prípad straty príjmu domácností.“

Autori komentára cielia svoju pozornosť aj na návrhy intervencií do budúcnosti:

 • Nahradiť prax komunitných karantén MRK cielenými intervenciami v spolupráci s intervenčným tímom rezortu zdravotníctva. Z doterajších skúseností s oboma prístupmi odporúčame zainteresovaným samosprávam a Úradu verejného zdravotníctva v prípade podozrení na ohniská pandémie v prostredí MRK:
  – zapojiť Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a intervenčný tím rezortu zdravotníctva;
  – využiť manuál pre samosprávy22 s MRK vypracovaný Odbornou pracovnou skupinou pre MRK pri Pandemickej komisii MZ SR;
  – použiť metodické usmernenia pre jednotlivé krízové situácie, ktoré vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • Do tvorby pandemických opatrení systematicky zapájať expertov na zdravie sociálne zraniteľných skupín.
 • Zvážiť dočasné rozšírenie dávky v nezamestnanosti počas pandémie na ohrozenejšie skupiny zamestnancov podľa medzinárodných odporúčaní.
 • Ponechať plnú výšku aktivačného príspevku aj v prípade pozastavených aktivačných prác počas pandémie pre všetkých účastníkov.
 • Vyplácať dotácie na stravu rodičom v prípade triedy v karanténe alebo zavretej školy.
 • Reforma aktivačných prác na nástroj zvyšovania kvalifikácie a zručností pre otvorený trh práce.
 • Zvýšiť podporu cez kvalitné poradenstvo a efektívne nástroje aktívnych opatrení trhu práce pre najviac ohrozené skupiny trhu práce.

Zdroj informácie:

Rómsky inštitút: Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 28. marec 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

Výberové konanie do Komunitného centra

Uzávierka podania žiadostí: 22. február 2023 do 16. 00 h Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. vyhlásil výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra so sídlom v Prešove. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o...

IFP: Výrazné dosahy pandémie na Rómov z MRK

Inštitút finančnej politiky v januári 2022 vydal komentár následkom pandémie vo vzťahu k MRK „Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v druhej vlne pandémie dvakrát častejšie ako majorita, keď v tejto populácii zomrelo o 40 % viac ľudí ako v...

Pomáhame Rómom z Ukrajiny, pridáte sa?

Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú pomáhať najzraniteľnejším skupinám ľudí z Ukrajiny – ľuďom, ktorí stratili pôvodný domov a náhradný nachádzajú ešte ťažšie.

Hľadáme posilu do Komunitného centra RI

Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o hľadá spolupracovníka do Komunitného centra RI v Prešove.

Share This